Onze diensten met precisie geleverd

Met meer dan 25 jaar ervaring verzorgt dr. Koby een stipte levering van accurate vertalingen en aanverwante diensten op de volgende gebieden:

Juridische
vertalingen

Op juridisch gebied zijn er veel verschillende soorten documenten die naar het Engels moeten worden ingediend in het kader van rechtszaken, e-discovery of internationaal zakendoen. Hier volgt een aantal voorbeelden van het soort documenten dat dr. Koby heeft vertaald.

 • pleitnota’s, legal opinions en juridische analyse
 • gerechtelijke stukken, bevelen en uitspraken (waaronder uitspraken van het Hooggerechtshof en echtscheidingsbesluiten)
 • wet- en regelgeving en juridische verhandelingen
 • getuigenverklaringen
 • octrooigeschillen
 • contracten
 • overheidsformulieren en -documenten

Financiële
vertaling

In de onderling verbonden wereld van vandaag wordt van veel bedrijven verwacht dat zij hun financiële informatie in andere talen verstrekken. Hier volgt een aantal voorbeelden van het soort documenten dat dr. Koby heeft vertaald.

 • jaarverslagen, kwartaalverslagen en andere financiële documenten
 • financiële verslagleggingsnormen en verhandelingen
 • beleggingsrapporten en -analyses

Zakelijke
vertaling

Internationaal zakendoen betekent vaak dat transacties en communicaties voor zakenpartners moeten worden vertaald. Hier volgt een aantal voorbeelden van het soort documenten dat dr. Koby heeft vertaald.

 • contracten en ondernemingsplannen
 • verzekeringspolissen en bijbehorende documenten
 • vastgoedcontracten, siteplans en omschrijvingen
 • bedrijfsmagazines
 • ondernemingsbeleidslijnen, waaronder gedragscodes, sociale verantwoordelijkheid en witwassen van geld

Prioriteren
van documenten

Hebt u grote hoeveelheden tekst of veel documenten in het Duits of Nederlands? Dr. Koby kan u geld besparen door voor u uit te zoeken wat er vertaald moet worden. In plaats van te betalen voor dure vertalingen die u niet nodig hebt of niet gebruikt, kan dr. Koby tegen een uurtarief uw documenten prioriteren op basis van criteria die u opgeeft. Documenten kunnen bijvoorbeeld worden ingedeeld als noodzakelijk, optioneel, leuk-om-te-weten en onnodig. Bovendien kan een korte beschrijving van de inhoud van elk document worden gegeven.

Neem vandaag nog contact met ons op om uw vertaalproject te bespreken.