Privacyverklaring

Op juridisch, financieel en zakelijk gebied is vertrouwelijkheid van het grootste belang. Alle informatie die u aan Dr. Geoffrey S. Koby Translation Services, Inc. verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen personen die de gegevens nodig hebben om vertaaldiensten of accountdiensten te leveren, hebben toegang tot uw informatie. Uw gegevens worden veilig opgeslagen op computers en back-upstations in een beveiligd gebouw.

Dr. Geoffrey S. Koby Translation Services verzamelt persoonsgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer enz.) om contact met u te onderhouden, met u samen te werken en uw account te beheren. U verstrekt Dr. Geoffrey S. Koby Translation Services rechtstreeks de gegevens die we verzamelen als u ons contactformulier invult of als u via e-mail contact met ons opneemt. Dr. Geoffrey S. Koby Translation Services bewaart uw gegevens zolang we een lopende zakelijke relatie met u hebben. Alle gegevens met betrekking tot u worden 10 jaar na ons laatste contact verwijderd.